هنر مفهومی به طور عام به مجموعه اثاری اشاره دارد که در انها انتقال ایده یا مفهوم به مخاطب نیازمند  خلق شی سنتی هنر نیست. به بیان دیگر هنر مفهومی ارائه انتزاعی معنای ذهنی هنرمند بصورت کاملا صریح بدون اهمیت دادن به شکل ذهنی و صورت خیالی اثار است.

شیوه های هنر مفهومی :

چیدمان : بداهه گرایی با توجه به محیط

مینی مانیسم : خلاصه گرایی درفرم و تاکید بر مفهوم

هنر اجرایی : اجرای مراسم برای بیان مفهوم

هنر فضای باز یا زمینی : بیان یک مفهم با خلق یک اثر در طبیعت یا فضای باز

هنر زبانی : ارائه پیام با کلمات

بادی ارت : به کارگیری اندام انسان در ارائه معنا

هنر برپایه اتفاق : ایجاد نتایج یک اتفاق در محیط برای رساندن پیام و بیان مفهوم

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲ مهر۱۳۸۸ساعت 15:42  توسط  محمد احدی  |